Főoldal   /   ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Felhasználási feltételeink, az áruház használata.
„Távszerződés”
 
FONTOS!
 
Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a webáruház tartamának megtekintésére és a rendelés leadására.
A szerződés magatartási kódexre nem utal.
A Full-Gold Kft. által üzemeltetett korra.hu internetes áruházban való regisztrációval elfogadom az áruház felhasználási és szállítási feltételeit és köteles vagyok azok betartására.
Amennyiben ennek ellenére saját hibámból, indoklás nélkül nem veszem át a sérülésmentesen szállított, általam rendelt terméket, termékeket, ezáltal anyagi kárt okozva a Full-Gold Kft.-nek. Köteles vagyok a szállítási illetve visszaszállítási költség, Full-Gold KFt felé való megtérítésére, melynek mértékét a Full-Gold Kft. az őt ért anyagi kár mértékében határoz meg. Amennyiben a Full-Gold Kft én hibámból történt anyagi kárát 14 munkanapon belül nem teljesítem, vagy elektronikus levélben, telefonon nem indoklom meg a termék átvételének megtagadását, hozzá járulok hogy a korra.hu internetes áruház erre kialakított internetes oldalán az adataimat közzé tegyék mint megbízhatatlan internetes vásárlóét!
A Full-Gold Kft, H-5000 Szolnok Tószegi út 11 székhelyű vállalkozás (melynek adószáma: 12864881-2-16; cégjegyzékszáma: 16 09 006915; telefon száma: 061/8000-444 a korra.HU Internetes áruház üzemeltetője. Mely áruházat az Internet és egy megfelelő eszköz használatával, amit a teljesség igénye nélkül: személyi számítógépnek, mobilkommunikációs eszköznek (mobiltelefonnak), hordozható számítógépnek is hívhatnak http://www.korra.hu cím megfelelő helyre való beírása után érhetnek el.
 
Mivel a szerződés úgy jön létre a fogyasztó, mint vevő és a fogyasztónak nem minősülő szervezet, esetünkben a Full-Gold KFt között hogy a szerződés megkötéséhez egy távközlő eszközt használunk a szerződést távollevők között kötött szerződésnek nevezzük.
A Korra Online Áruház internetes áruházban mindazok vásárolhatnak, akik regisztrálták magukat honlapunkon és ezzel vásárlási feltételeinket, elfogadták. A Full-Gold KFt a szerződés megkötése előtt de legkésőbb a szerződés megkötésekkor köteles a vevőt tájékoztatni a kormányrendeletben leírt feltételekről. Így a korra.hu internetes áruházba való regisztráció a távszerződés elfogadásához (feltételezett elolvasásához) kötött. Regisztrálni illetve meglévő adatainkkal belépni, azokat módosítani  legalább egy termék kosárba helyezése után lehetséges. Regisztráció után azonnal megkezdhetik vásárlásukat a Korra Online Áruházában.
A Megrendelőlap elküldésével és annak a Full-Gold Kft által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Korra Webáruház (Full-Gold KFt. H-5000 Szolnok, Tószegi út. 11.; adószám: 12864881-2-16; cégjegyzékszám: 16-09-006915; telefon: 061/8000-444 mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között mely megkötendő szerződés a  hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül! A szerződés nyelve magyar és magyar nyelven kerül megkötésre.
A szerződés megkötése előtt kötelesek vagyunk a fogyasztót tájékoztatni.
 
A cégadatokról:
Cégnév: Full-Gold Kft
Székhely: H-5000 Szolnok. Tószegi út 11
Cégjegyzék szám: 16-09-006915
Cégjegyzéket kibocsátó cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Adószám: 12864881-2-16
Telefonszám: 061/8000-444
Felelős személy: Patkós Gábor
 
Tárhelyszolgáltató:
 
Cégnév: Kelet-Magyarországi Adatközpont Kft
Székhely: H-5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. (Vízügyi Székház) 2.32
Telephely: H-5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. (Vízügyi Székház) 2.32
Telefonszám: +3670/364-2297
Postázási cím: H-5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. (Vízügyi Székház) 2.32
E-mail: info@kmak.hu
 
A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól:
A szerződés tárgya a Full-Gold KFt. által üzemeltetett internetes áruházban megvásárolható valamennyi árucikk, melyek lényeges tulajdonságait "A termék adatlapja" gombra való kattintás után tudhat meg részletesen.
 
Az ellenszolgáltatásról:
Beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettségeket is. Az ellenszolgáltatás a termék ára, a kapcsolódó fizetési kötelezettségek a vásárolt termék kiszállítási díját jelentik. A termékek mindenkori ára a termék adatlapján található, amely Magyar Forintban értendő és tartalmazza a mindenkori ÁFA-t.
 
 A szállítási fizetési feltételekről:
1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A házhoz szállítást a Full-Gold KFt saját maga vagy megbízásából futárszolgálat illetve a Magyar Posta végzi.

A házhoz szállítási szolgáltatás nem ingyenes!
 
A pontos szállítási költségeket és a házhoz szállítás időpontját a Full-Gold Kft telefonon keresztül minden esetben előzetesen egyezteti Önnel.

A Futárszolgálat az ország egész területén teljesíti a kiszállítást, a csomag felvételétől (nem a megrendeléstől!) számított 24/72 órán belül. Kérem, olyan címet adjon meg szállítási adatainál, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot.
 
Szállítási határidők
2-15 napon belül, amely a visszaigazolástól számítandó.


2. FIZETÉSI FELTÉTELEK
 
Fizetés
Fizetni az alábbi módokon lehet: 
 
utalással történő fizetés - a vásárló banki átutalással fizeti ki a terméket. A megrendelés után átutalásos számlát állítunk ki, melyet elküldünk a megrendelőnek, ennek alapján a vásárló a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12050002-01028451-00100002 számlaszámra átutalja a termék ellenértékét, amint a beérkezésről a banktól értesítést kapunk felvesszük a vásárlóval a kapcsolatot, és egyeztetetés után kiszállítjuk a terméket a kért címre.
készpénzzel történő fizetés - A vásárló a  teljes összeget a kiszállításakor fizeti ki a futárnak. A kiszállított termék kifizetését átvételi elismervényen kell dokumentálni, amit aláír a megrendelő és a futár is. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!.
 
Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.
A Shop rendszere jelenleg nem támogatja a hitelkártyás fizetési megoldásokat. Az árak Magyar forintban értendők melyek tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Amennyiben házhozszállítási szolgáltatást nem igényelt, abban az esetben a megrendelt terméket a korra Szaküzletben  (5000 Szolnok. Tószegi út 11.) átveheti, amikor is a helyszínen az átvételkor kell a számla végösszegének megfelelő ellenértéket átadni.

Házhozszállítás során készpénzzel fizető megrendelőink a szállítónak illetve postának fizetik ki az áru ellenértékét, aki erről elismervényt ad.

Ön minden esetben postai úton részletes számlát kap a megrendelt termékekről a rendelést teljesítő korra Online Áruháztól.
 
A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése:
Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően,
de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő
e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 
 
Az elállási jog feltételeiről:
Elállási jog ismertetése a 45/2014. (II. 26.) Korm Rendelet alapján:
· Az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor
kezdődik;
· Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül;
· A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár
megtérítését;
· A kormányrendeletben foglaltaktól, adott esetben csak a Vevő javára térhetünk el.
· Elállás esetén a szolgáltató köteles 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett összeget
visszafizetni;
· A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni;
· Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli;
· A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket,
amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási
mód választásából adódik.
· A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt
érdemlően, hogy azt visszaküldte.
· A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz
· A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
· Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék
esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül
élhet a vásárló az elállási joggal.
· A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát;
A vásárló az elállási szándékát az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:
 
E-mailen: info@korra.hu
Postai úton: Full-Gold Kft, 5000 Szolnok, Tószegi út 11
Telefonon: 061/8000-444
 
A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon
belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett teljes
összeget ideértve a kiszállítás költségét is.
Elállási jog gyakorlásának a menete:
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó
elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázásai cím: Full-Gold Kft, 5000 Szolnok, Tószegi út 11
Email cím: info@korra.hu
Fax: +3656/521-122
Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az elállásinyilatkozat-mintát is.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14.
nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási
nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás
dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének
idejét veszi figyelembe.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Full-Gold Kft címére késedelem nélkül, de
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő
betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem
kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség
nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó által kifizetett teljes összeg
visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem
igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet
során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztó semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó csak a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Fogyasztó a szerződés megkötésének
napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát;
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,
úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az
utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az
elállási joggal.
 
Elállási / Felmondási nyilatkozat minta:
A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is
gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse
ki és juttassa vissza).
Címzett: [MEGNEVEZES]
Cím: [LEVCIM]
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló
szerződés tekintetében:
Termék/ek neve/i:
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ....................................
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó elállási jog  gyakorlása esetén nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszaszállítási költségét, így az a Fogyasztót terheli.
 
AZ ELÁLLÁS JOGA ALÓL KIVÉTELT JELENTENEK AZ EGYEDI TERMÉKEK:
 
a, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyartó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében amelyet egyértelműen fogyasztó személyére szabtak
b,olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvélemi vagy higéniai okoból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
c, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más temrékkel
 
Pl.:
- egyedi megrendelére készülő egyedi méretű vagy színű bútorok
- egyedi rendelésre készülő magyarországi vagy külföldi gyáró által előállított tartós használati cikk (pl. gyári rendelés során beszerezhető fürdőszobai csőradiátor, zuhanykabin, zuhanytálca, csaptelep egyéb fürdőszobai termékek)
- külföldi gyári beszállítással beszerezhető burkolatok
 
Minden ilyen esetben tájékoztatunk a vásárlóinkat a termék ilyen jellegű tulajdonságáról. A rendelés teljesítését csak előleg ellenében áll módunk teljesíteni. Ez a megrendelés értékének 30-50%-a.
 
Minden a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 45/2014 (II. 26) kormány rendelet (a vagyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól) az irányadó.
 
Kifogások érvényesítésének lehetőségeiről:
Amennyiben a megvásárolt termékekkel kapcsolatosan minőségi problémája adódna, kérjük, írja meg reklamációja okát és juttassa vissza címünkre Full-Gold KFt-hez  5000 Szolnok Tószegi út 11. címre. Amennyiben telefonon szeretne ügyfélszolgálatunkkal beszélni, hívja a 061/8000-444-es telefonszámot. Illetve személyesen a fent megadott címen is megteheti észrevételeit.
 
A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni.

Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni.
 
A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozó adatai:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Full-Gold Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 5000 Szolnok Tószegi u. 11.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 061/8000-444
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@korra.hu

Egyéb adatfeldolgozással kapcsolatot cég adatai:
Az adatfeldolgozó székhelye: 5000 Szolnok Tószegi u. 11.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 061/8000-444
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@korra.hu
 
Szavatossági feltételekről:
A Korra Webáruház az általa eladott termékekre a gyártó által vállalt garanciát vállalja. Az ettől eltérő szavatossági és garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, ill. a mellékelt garanciális okmányokon szerepel.
Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük.
Amennyiben a termék gyári hibásan kerül szállításra és a hiba a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a terméket kicseréljük.
Rendeltetésszerű használat mellett, 3 munkanapon túl jelentkező gyári hiba esetén a hibás terméket javításra vesszük vissza. Ha a termék 14 napon belül nem javítható, a terméket kicseréljük.
A javított vagy cseretermék szállítási díja minden esetben a Full-Gold Kft, a hibás termék visszajuttatásának költsége azonban a Megrendelőt terheli.

Minőségi garancia
Amennyiben a megvásárolt termékekkel kapcsolatosan minőségi problémája adódna, kérjük, írja meg reklamációja okát és juttassa vissza címünkre Full-Gold KFt, Korra Kerámi Szaküzlet 5000 Szolnok Tószegi út 11. címre. Amennyiben telefonon szeretne ügyfélszolgálatunkkal beszélni, hívja a 061/8000-444-es telefonszámot.
Szolgáltatásunk garanciája
Amennyiben szolgáltatásunkkal bármilyen problémája adódna, kérjük forduljon hozzánk bizalommal. Igyekszünk problémáját mielőbb megoldani.
A távszerződés megkötésével
 • A Szállító köteles postai utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, „készlethiány” úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
 • Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat, szállítási költséget készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.
 • Vevő az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ez esetben azonban köteles azt a Szállítónak visszaszolgáltatni és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket.
 • Amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval teljesít, az elállási jog gyakorlása folyamán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket a Szállító viseli.
 • A Szállító nem követelhet a Vevőtől ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít amelyet a Vevő nem rendelt meg.
 • Az esetleges jogviták elbírálására Felek a  Szolnok városi Bíróság illetékességét kötik ki.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
A Full-Gold KFt. a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak (kiszállító) átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

A webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Full-Gold KFt. azonban csak a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges. Minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.
Megrendeléshez regisztrált felhasználónak kell lennie. A regisztrációt bármikor egyszerűen végrehajthatja. A regisztrációkor megadott adatok a gyorsabb és rugalmasabb vásárlást, számlázást és szállítást segítik. Az áruházban Ön rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkről és árainkról.
 
Kellékszavatosság

Ön a Full-Gold Kft. hibás teljesítése esetén a vásárló a Full-Gold Kft vállalkozással szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
belül közölni. A vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül
érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása
időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági nem tudja
érvényesíteni. A Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy
kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a
Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
okot.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a Full-Gold Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.
 
2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő eldöntheti, hogy a korábban ismertetett
Kellékszavatossági jogot vagy a Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági
igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek
kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
Jótállás
Hibás teljesítés esetén a Full-Gold Kft a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a
rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a
kötelező 1 év jótállást vállal.
A Full-Gold Kft jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az Kellékszavatosság és a
Termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását.
Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn.
Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem
a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.
 
Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három
munkanapon belül érvényesíti csereigényét a Full-Gold Kft köteles a terméket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen
vagy levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:
· Üzlet: Full-Gold Kft, 5000 Szolnok, Tószegi út 11
· Telefon:+3656/521-121
E-mail:info@korra.hu
 
A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni.
 
Panaszügyintézési és jogérvényesítési elérhetőségek ismertetése:
 
A Vevő és az Eladó az esetleges jogvitákat tárgyalás útján kötelesek egymással rendezni, ennek eredménytelensége után a Felek a vitás kérdések eldöntésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 
• A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Lipták Gergely
Cím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.
Postacím: 5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefonszám: +36 56 513 336, Telefax: +36 56 510 204
E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
A szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  Telefonszáma: (56) 510-610
  Fax száma: (56) 370-005
  Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
  E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
 
Békéltető Testület:

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói
panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető
Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó
békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a
vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató
ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti
kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:
· a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
· ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a
szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a
szerződés teljesítésének helyét;
· a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik
alátámasztják saját álláspontját;
· a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni
közvetlenül a vállalkozással;
· a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás
ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári
peres eljárást;
· tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó
megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető
testületi eljárásban.
 
A békéltető testület elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
 
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
 
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 

Vásárlás menete:
Üdvözlöm a Korra.hu internetes áruházban!
Böngészés
korra.hu internetes szaküzlet online áruházában felhasználó létrehozása, azaz regisztráció nélkül is nézelődhet, tájékozódhat, ismerkedhet a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, árainkkal.
Termékeinket kategóriák szerint soroltuk be. A különböző kategóriák az áruház bal oldali részében található termékkategória menüsorból választhatóak ki. Egy kategórián belül több alcsoport található, melyek a könnyebb eligazodást szolgálják.
A termék adatlapja nevű gombra kattintva a kiválasztott terméket részletesen leíró oldalra jut. A részletes leíró oldalon található képre kattintva a termékkép felnagyítható.
Keresés
korra.hu internetes szaküzlet online áruházában (www.korra.hu) az oldalak felső oldalán található a "Keresési mező", mellette egy "nagyító" kinézetű gombbal. A mezőbe kell beírni a keresendő termék bármelyik szavát vagy szórészletét. Majd kiválasztani azt a termékkategóriát, amiben esetleg a keresendő termék szerepelhet.  A "nagyító" gomb megnyomása után a keresés eredményeképpen megjelennek mindazon termékek, szolgáltatások, tartalmak, amelyek nevében vagy leírásában a megadott szó vagy szórészlet szerepel.
Vásárlás
 1. Vásárlási szándékát legalább egy termék kosárba való helyezésével foganasíthatja. Mégpedig az áruház oldalain megvásárolható termékek alatt található a ''Kosárba''  „Beteszem a kosárba” gombra kattintva. Amikor is még nem vásárolja meg a terméket, csak behelyezte az Ön virtuális kosarába. Ekkor megjelenik az Ön kosarának részletes tartalma és annak aktuális értéke. Kosara tartalmát a vásárlás alatt bármikor, bármennyiszer módosíthatja, a + - gombok használatával illetve törölheti vagy megrendelheti.
   
 2. Amennyiben vásárlását befejezte, kattintson a „kosár” gombra és kosarának tartalmát ellenőrizze. Amennyiben regisztrált felhasználó akkor itt kell megadnia a regisztrációkor ön által megadott adatokat. Vagy ha nem visszatérő vásárlója az oldalnak kattintson a regisztráció menüpontra, ahol értelemszerűen töltse ki a vásárláshoz szükséges adatokat.
   
 3. A személyes adatai automatikusan megjelennek a számlázási és a szállítási űrlapon, ahol lehetősége nyílik személyes adatainak megváltoztatására, és ha rendelkezik akciós promóciós kóddal, azt itt is megadhatja.  A rendszer a szállítási költséget nem számolja a rendelés összegéhez. A folytatáshoz kattintson a "Tovább" gombra.
   
 4. Kérjük, ellenőrizze megrendelését még egyszer. A + - gombra kattintva módosíthatja, illetve akár törölheti is megrendelését. Ezután jelölje be az ön által választott átvételi módot. Amennyiben bármi  megjegyzése észrevétele lenne, kérjük a megjegyzés rovatba jelezze számunkra. Ha mindent megfelelőnek talált, a ''Megerősít'' gombra kattintva érvényesítheti megrendelését.
   
 5. Rendeléséről minden esetben maximum 48 órán belül visszaigazolást kap e-mailben. Megrendelését követően kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot telefonon, a rendelés megerősítésével, teljesítésével kapcsolatban.
 
A megrendelés feldolgozása: 
 
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-17 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelésüket, mely a következő napon kerül feldolgozásra.
 
A megrendelés visszaigazolása:
Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül (48 órán belül) visszaigazolni.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a
kiszállított terméket átvenni.
 
A megrendelés teljesítése:
 
A megrendelt termékeket átlegosan 1-15 munkanapon belül házhoz szállítjuk (természetesen előzetes egyezteté után).
 
Félrekattintások kijavításának technikai feltételei:
A korra Online Áruház internetes áruházban a félrekattintások és adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségét a „Kosár” menüpontba való navigálás után alkalmazhatja, ahol látható a kiválasztott termék megnevezése, a darabszám, illetve az ÁFA-val növelt vételár is. A doboz alján az összes fizetendő vételárat látja. Amennyiben változtatni szeretne rendelésén úgy a darabszám alatt található + illetve – gombra való kattintással teheti ezt meg. Ha téves terméket választott úgy a – gombot addig kell nyomni, amíg a termék eltűnik a listáról. Amennyiben az összes terméket ezzel a módszerrel törli úgy az ön virtuális kosara kiürül. A darabszámok változtatása is ugyan ezen műveletek végrehajtásával kivitelezhető.
 
Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei:
A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására,
amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a
„Mennyiség”oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség
darabszámát, majd nyomja meg a „Módosítom a darabszámot” gombot. Amennyiben törölni
kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „X” „Kiveszem” gombot, majd ezt
követően a felugró ablakban az „OK” gombot.
A rendelés során a fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább képet de még nem véglegesítette a
megrendelést úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (kék nyíl) a kívánt oldal
megjelenéséig, ahol a fogyasztó már módosítás el tudja végezni.
 
Adatkezelési információk: Az alábbi linken érhető el: https://www.korra.hu/adatkezeles.html   
 
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: Full-Gold Kft, 5000 Szolnok, Tószegi út 11
Telefonszám: 061/8000-444
Email cím: info@zuhanykabin.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Fogyasztóvédelmi hatóság
A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/
 
Bírósági eljárás
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre,
úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum
két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban
kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.
[http://www.bekeltet.hu]
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 

Ügyfélszolgálat: (https://www.korra.hu/elerhetosegek.html)
Full-Gold Kft.
5000 Szolnok, Tószegi út 11.
Tel.: 061/8000-444
E-mail: info@korra.hu